top

- Wynagrodzenie

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest zawsze indywidualnie z Klientem i zależne jest m. in. od zakresu pracy i wymiaru czasowego.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest korzystanie ze stałej obsługi prawnej, która to pozwala na dostęp do usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach szczegółowo ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.